Nguyen Phuoc Hai

“Master BollingerBand, NLP, Trading Trainer”

Key competencies

Forex Trading

Blitz interview

Chủ đề : Tư Duy trong Trading Kinh nghiệm Trading: 10 năm Kinh nghiệm Speaker 3 năm Top 3 Vangsaigon Contest 2010 Khuyến khích Vangsaigon Axitrader Contest 2017 tôi nói về tư duy thay đổi . lấy trãi nghiệm của tôi giúp mọi người có cái nhìn tích cực về Trading bởi vì tôi là một người chia sẻ và truyền động lực cho Trader Việt Nam điểm chính : sự thay đổi trong cách nhìn nhận. Thay đổi quan điểm mà bấy lâu nay Trader Việt Nam mắc sai lầm
Courses
Tư Duy trong Trading
Nguyen Phuoc Hai
Free content
Everytime
15 min